Welkom

Heeft u schulden? Vaak kunt u zelf al veel doen om te voorkomen dat uw schulden een probleem worden. Komt u er zelf niet meer uit? Misschien kan uw gemeente u helpen om van uw schulden af te komen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Kunt u niet met hulp van de gemeente of een andere (wettelijk erkende) schuldhulpverlener uw schulden aanpakken? U kunt dan aan de rechter vragen of u deel mag nemen aan een WSNP-regeling (op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, WSNP).

Klik hier voor meer informatie over deze website.

Kies uw gemeente!

Geef eerst aan in welke gemeente u woont. Klik pas daarna op het tabblad van uw keuze.

Algemeen nieuws

Informatievideo: Hoe kan de gemeente u ondersteunen bij het oplossen van uw schulden?

5 december 2016

In een nieuwe reeks informatievideo's worden actuele vraagstukken helder uitgelegd. Deze... > lees verder

Informatievideo 'De inlichtingenplicht in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening'

24 augustus 2016

In een nieuwe reeks informatievideo's worden actuele vraagstukken helder uitgelegd. Deze... > lees verder


Werknemers profiteren nauwelijks van groei

19 september 2016

De loonontwikkeling in Nederland blijft al sinds de eeuwwisseling achter bij de toename van... > lees verder

Handreiking 'Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden'

24 augustus 2016

Om het behoorlijk en effectief invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden te bevorderen... > lees verder


Meer algemeen nieuws

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken